Author Pintian Wang

Design Xiaofeng Wang,

Pintian Wang

Print Shenyang

Year 2014

TRACED

Art of Pintian Wang

Traced

着了痕迹

王品添的艺术

作者 王品添

设计 王小枫、王品添

印刷 沈阳

年份 二〇一四年

→ Victoria de Arturo

← Fenglish

↑  Top

辽ICP备13012421

Xiaofeng Wang, All rights reserved.